Pravidla užívání prostorů v areálu Stateku Marčovice

1. Odpadní voda

Areál má vlastní čističku odpadních vod. Je velmi důležité nesplachovat žádné umělé materiály (jako vlhčené kapesníky, kondomy a ženské hygienické potřeby) i když jsou tzv. “splachovací”! Nedodržovánní těchto zásad může způsobit okamžité problémy s kanalizací. Dále prosíme, aby jste nám pomáhali chránit bakterie v naší čističce a využívali přírodní mýdla a šampóny.

2. Kouření

Ve všech vnitřních prostorách a ve vzdálenosti do 5 metrů od vnejších zdí budov je přísně zakázáno kouřit. Zbytky cigaret se nesmějí házet na zem, do studny, či kamkoliv jinam než do popelnice smíšeného odpadu nebo popelníků v pergole!

3. Pec / krb / kamna

Má-li host zájem o jejich užívání, musí s pronajímatelem toto výslovně dohodnout a důsledně dodržovat pokyny udělené mu pronajímatelem. 

4. Elektřina
Používání elektrospotřebičů s vysokým příkonem je možné pouze po předchozí domluvě s pronajímatelem. 

5. Noční klid

Noční klid je mimo předem sjednaných akcí na statku dodržován od 22h do 7h.

6. Třídění odpadu

Čistý a suchý odpad třiďte do příslušných kontejnérů (plast, sklo, papír, kov a smíšený odpad).

7. Děti

Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zakonní zástupci či jiné osoby pověřené dohledem nad nimi.