Náš historický statek se nachází na návsi vesničky Marčovice v malebném Pošumaví. Statek byl postaven v roce 1869, jak je uvedeno nad vraty, i když tu nejspíš stála zemědělská usedlost už předtím. Po druhé světové válce byl objekt zabaven a sídlilo zde místní zemědělské družstvo. Po revoluci koupil statek náš soused a původní majitel pan Ing. Martin Dosoudil a provedl kompletní rekonstrukci statku. Sídlila zde holanská firma Amafiltr, poté byl statek využíván k vlastnímu bydlení než se majitel odstěhoval před deseti lety. 

Statek nyní vlastní Blanka Jindřichová s dcerou Emily Dolanovou. Blanka původně pochází z nedalekých Malenic a má dlouholetou praxi v cestovním ruchu v Čechách i v zahraničí. Emily se narodila v Seattlu ve státě Washington na západním pobřeží USA a nyní vyučuje angličtinu. 

Začátek nebyl nejjednodušší! Emily zde pracuje již od listopadu 2019, zatím co Blanka ještě dokončovala práci v USA. Její let byl na jaře 2020 zrušen kvůli COVIDu a konečně se ji podařilo přiletět až na konci července. V červnu 2020 jsme měly v budově požár, který byl způsoben sušičkou v prádelně a kterým byla poškozená velká část objektu. 

Přes všechny překážky jsme letos přivítali hosty, kteří si užili dovolenou v prostředí malebného jihočeského venkova. Také jsme pořádali příměstské tábory pro děti a pronajali prostor k pořádání několika akcí.