Při účasti na kroužku nabízíme rodině 20% slevu na ubytování u nás na statku.

Plakát od Pavly Nazarské

Kreativní angličtina (přívesnický tábor)

Datumy: 1 turnus: 19. – 23. července , 2 turnus: 9. – 13. srpna

Věk: 6 – 14 let, jakékoliv jazykové úrovně

Čas: 8:30 – 17:00 v ceně. Hlídání od 7:30 +100Kč / den

Program: Po rozcvičce se děti zapojí do hodiny intenzivní angličtiny s rodilou mluvčí a své nové vědomosti hned využijí v rámci pohybových her. Odpoledne se můžete těšit na projekty s výtvarnicí Pavlou Nazarskou, kde si vyzkoušíte třeba malbu na zeď, klexografii nebo výrobu loutek z recyklovaných materiálů. Každý den má své téma, které propojí hry a výtvarku anglickou slovní zásobou, takže děti stále nenápadně procvičují.
Každý den zakončíme zpíváním anglických písniček s živým doprovodem a poslední, páteční večer,  představíme všechny kreativní výtvory profesionálně nainstalované v naší malé galerii. Nebude chybět ani posezení s občerstvením a fotokoutkem a my budeme moc rádi, pokud se u nás zdržíte. 

Stravování: studenti si přinesou svačinu a oběd z domova.

Cena: 2200,- za dítě. Záloha v hodnotě 50% se platí s přihláškou a je vratná do 14 dnů před začátkem kroužku na statku.


Plakát od Pavly Nazarské

Immersion – denní kroužek pro pokročilé

Datumy: 26. – 30. července

Věk: 12 – 17 let, středně pokročilí až pokročilí mluvčí (kapacita 10)

Čas: 8:00 – 15:00 (po domluvě možnost odvozu)

Program: Celý kroužek je veden pouze v angličtině rodilými mluvčími. V rámci tohoto intenzivního kurzu si při ranní výuce procvičíme gramatiku, výslovnost a metody čtení a psaní textu. Poté vyrazíme na zahradu či do přírody, kde se můžeme těšit na šipkovanou a další aktivity. V odpoledních hodinách se zaměříme na vytváření díla ve dvojicích nebo malých skupinách (např. natáčení vlogu, tvorba bloggerského článku, apod.).

Poslední den kroužku bude tzv. “Pizza Movie Night” (pátek 30. července) při kterém budou mít děti, kteří nejsou již ubytované s rodiči na statku, možnost přespání. Budem promítat anglický film a příjemně se bavit.

Stravování: studenti si přinesou svačinu a oběd z domova.

Cena: 3000,- za studenta. Záloha v hodnotě 50% se platí s přihláškou a je vratná do 14 dnů před začátkem kroužku na statku.


Přihláška

Před přihlášením do turnusu "Immersion" pro pokročilí je nutnost posouzení jazykové úrovně.
Přihlášku Vám pošleme na email.
Záloha v hodnotě 50% se platí po potvrzení přihlášky a je vratná do 14 dnů před začátkem kroužku na statku. Pokud by epidemiologická situace neumožnila uskutečnění kroužku, tak je záloha vratná kdykoliv.